Giải bài 2 (2.28) trang 34 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (2.28). Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc ABC trong hình 2.1 (đơn vị xentimet, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). So sánh kết quả với kết quả của bài tập 2.27.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (2.28). Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc ABC trong hình 2.1 (đơn vị xentimet, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). So sánh kết quả với kết quả của bài tập 2.27.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo

Lời giải chi tiết

Dùng thước dây đo độ dài đường gấp khúc ABC với đơn vị xentimet ta thấy kết quả xấp xỉ bằng 3,6 cũng là kết quả bài tập 2.27.  

Quảng cáo
close