Giải bài 1 (2.27) trang 34 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (2.27) Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: \(a = \sqrt 2 ;b = \sqrt 5 \). Tính tổng hai số thập phân nhận được.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (2.27) Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: \(a = \sqrt 2 ;b = \sqrt 5 \). Tính tổng hai số thập phân nhận được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng máy tính cầm tay

Lời giải chi tiết

Sử dụng máy tính cầm tay ta tính được \(\sqrt 2  = 1,4142... \approx 1,4\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và \(\sqrt 5  = 2,2360... \approx 2,2\).

Tổng hai số nhận được là 1,4 + 2,2 = 3,6.

Quảng cáo
close