Bài 168 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 26 sách bài tập toán 6. Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thương.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một phép chia, số bị chia bằng \(86,\) số dư bằng \(9.\) Tìm số chia và thương. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích đề bài, đưa bài toán về việc tìm ước của một số.

Sử dụng phép chia có dư \(a=bq+r\) với \(0\le r<b\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(m\) là số chia, \(n\) là thương \((m, n \in \mathbb N^*, n> 9)\)

Ta có: \( 86 = mn + 9\) nên \(  mn = 86 – 9 = 77\)

Vì \(mn = 77\) nên \(m,n\) là ước của \(77\)

Ta có \(Ư(77) =\left\{ {1;7;11;77} \right\}\)

Vì \(n > 9\) nên \(n \in \left\{ {11;77} \right\}\)

+ Nếu \(n = 11\) thì \(m = 7\)

+ Nếu \(n = 77\) thì \(m = 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close