Bài 15.3 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 6 tập 1

Bài 15.3 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 6. Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng \(12075.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Phân tích số đã cho ra thừa số nguyên tố, rồi từ đó tách thành ba số tự nhiên lẻ liên tiếp.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có: \(12075 = 3.5^2.7.23 \)\(= (3.7).23.(5^2) = 21.23.25\)

Vậy ba số tự nhiên lẻ liên tiếp \(21,\;23,\;25\) có tích bằng \(12075\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close