Bài 164 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 164 trang 94 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên a, biết:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(a,\) biết:

\(a)\) \({\rm{}}\left| a \right| = 4\)                     \(b)\) \(\left| a \right| = 0\)

\(c)\) \(\left| a \right| =  - 3\)                  \(d)\) \({\rm{}}\left| a \right| = \left| { - 8} \right|\)

\(e)\) \({\rm{}}- 13.\left| a \right| =  - 26\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Giá trị tuyệt đối của số \(0\) là số \(0.\)

+) Hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

+) \(|x|=a\) suy ra \(x=a\) hoặc \(x=-a\)

+) Giá trị tuyệt đối của một số khác \(0\) luôn là số dương.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({\rm{}}\left| a \right| = 4\) \( \Rightarrow \) \(a = 4\) hoặc \(a = -4\)

\(b)\) \(\left| a \right| = 0\) \( \Rightarrow \) \(a = 0\)

\(c)\) \(\left| a \right| =  - 3\). Không có giá trị nào của \(a\) vì \(\left| a \right| \ge 0\)

\(d)\) \({\rm{}}\left| a \right| = \left| { - 8} \right|\) \(= 8\) \( \Rightarrow \) \(a = 8\) hoặc \(a = -8\)

\(e)\) \({\rm{}} - 13.\left| a \right| =  - 26 \Rightarrow \left| a \right| = 2 \Rightarrow a = 2\) hoặc \(a = -2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close