Bài 167 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 167 trang 94 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 2.x - 18 = 10; b) 3.x + 26 = 5

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên \(x,\)  biết:

a) \(2.x - 18 = 10\)

b) \(3.x + 26 = 5\)

c) \(\left| {x - 2} \right| = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ

b) Số hạng chưa biết bằng tổng trừ đi số hạng đã biết

c) \(|x|=0\) suy ra \(x=0\)

Hoặc sử dụng quy tắc chuyển vế:  

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" thành dấu "+".

Lời giải chi tiết

a) \(2.x - 18 = 10\)

    \(2.x =10 + 18 \)

    \(2.x = 28\)

       \(x = 28: 2\) 

       \(x = 14\)

Vậy \(x = 14.\)

b) \(3.x + 26 = 5\)

    \(3.x = 5 - 26\)

    \( 3.x = -21\)

       \(x = -21: 3\)

       \(x = -7   \)

Vậy \(x = -7.  \)

c) \(\left| {x - 2} \right| = 0\)

       \( x - 2 = 0\)

               \(x = 2\)

Vậy \(x = 2.\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close