Bài 168 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 94 sách bài tập toán 6. Tính (một cách hợp lý): a) 18.17 – 3.6.7 b) 54 – 6.(17 + 9) c) 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)

Quảng cáo

Đề bài

Tính (một cách hợp lý):

\(a)\, 18.17 – 3.6.7\)

\(b)\, 54 – 6.(17 + 9)\)

\(c)\, 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng hoặc phép trừ:

\(a.(b+c)=a.b+a.c\) hoặc \(a.(b-c)=a.b-a.c\)

Lời giải chi tiết

\(a)\, 18.17 – 3.6.7\) \( = 18.17 – 18.7\) \( = 18.(17 – 7) \) \(= 18.10 = 180\)

\(b) \,54 – 6.(17 + 9) =54-6.17-6.9\)\(= 54 – 102 – 54 \)\(= (54 – 54) – 102 = -102\)

\(c) 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)\) \( = 33.17 – 33.5 – 17.33 + 17.5\) \(= (33.17 – 33.17) – 5(33 – 17)\) \( = 0 – 5.16 = - 80\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close