Bài 169 trang 94 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 169 trang 94 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp A và B: a) Có bao nhiêu tích a.b (với a ∈ A và b ∈ B) được tạo thành?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tập hợp: \({\rm{A}} = \left\{ {2; - 3;5} \right\}\), \(B = \left\{ { - 3;6; - 9;12} \right\}\)

a) Có bao nhiêu tích \(a.b\) (với \(a ∈ A\) và \(b ∈ B\)) được tạo thành?

b) Có bao nhiêu tích lớn hơn \(0,\) bao nhiêu tích nhỏ hơn \(0\)?

c) Có bao nhiêu tích là bội của \(9\)?

d) Có bao nhiêu tích là ước của \(12\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Cách nhận biết dấu của tích:

\((+) . (+) => (+)\)

\((-) . (-)  => (+)\)

\((+). (-) => (-)\)

\((-) . (+) => (-)\)

Lời giải chi tiết

a) Có \(12\) tích \(a.b\) được tạo thành là: \(2.(-3);2.6;2.(-9);2.12;\)\((-3).(-3);(-3).6;(-3).(-9);(-3).12;\)\(5.(-3);5.6;5.(-9);5.12.\)

b) Có \(6\) tích lớn hơn \(0\) và \(6\) tích nhỏ hơn \(0\)

c) Có \(6\) tích là bội của \(9\)

d) Có \(2\) tích là ước của \(12.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 2 - Số nguyên
list
close
Gửi bài Gửi bài