Bài 159 trang 93 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 159 trang 93 sách bài tập toán 6. Trên trục số cho hai điểm c, d (hình 28). a) Xác định các điểm - c, - d trên trục số ...

Quảng cáo

Đề bài

Trên trục số cho hai điểm \(c, d\) (hình \(28\)).

 

\(a)\) Xác định các điểm \(- c, - d\) trên trục số.

\(b)\) Xác định các điểm \(\left| c \right|,\left| d \right|,\left| { - c} \right|,\left| { - d} \right|\) trên trục số

\(c)\) So sánh các điểm \(c, d, -c, -d,\) \(\left| c \right|,\left| d \right|,\left| { - c} \right|,\left| { - d} \right|\) với \(0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Trên trục số: Số nằm bên phải số \(0\) là một số dương và số nằm bên trái số \(0\) là một số âm

+) \(a\) và \(-a\) là hai số đối nhau (tức cùng cách điểm \(0\) một khoảng bằng nhau nhưng nằm về hai phía của điểm \(0\))

+) Áp dụng \(|x|=a\) thì \(x=a\) khi \(x\) \( \ge \) \(0\) hoặc \(x=-a\) khi \(x<0.\) 

Lời giải chi tiết

\(a), b)\) Các điểm \(-c, -d,\) \(\left| c \right|,\) \(\left| d \right|,\) \(\left| { - c} \right|,\) \(\left| { - d} \right|\) được biểu diễn trên trục số.

 

\(c)\) Vì \(c > 0\) nên \(-c{\rm{ }} < {\rm{ }}0{\rm{ }},\,\left| c \right| > 0,\,\left| { - c} \right| > 0\)

 Vì \(d < 0\) nên \(- d > 0,\,\left| d \right| > 0,\,\left| { - d} \right| > 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close