Bài 161 trang 93 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 93 sách bài tập toán 6. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -33, 28, 4, -4, -15, 18, 0, 2, -2.

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

\(-33, \,28, \,4, -4, -15, \,18, \,0, \,2, -2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Ta sắp xếp như sau: -33,  -15,  -4,  -2, 0,  2, 4, 18, 28.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close