Bài 136 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 136 trang 23 sách bài tập toán 6. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 9

Quảng cáo

Đề bài

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó:
\(a)\) Chia hết cho \(3\) 
\(b)\) Chia hết cho \(9\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(3\), chia hết cho \(9\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(3\): Tổng các chữ số chia hết \(3\)

+) Dấu hiệu chia hết cho \(9\): Tổng các chữ số chia hết \(9\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết cho \(3\) có dạng \(\overline {100{\rm{a}}} \) 

Ta có: \(\overline {100{\rm{a}}}\) \( \vdots\) \( 3 \Leftrightarrow \left( {1 + 0 + 0 + a} \right)\) \( \vdots \,\,3\) \(\Leftrightarrow \left( {1 + a} \right)\) \( \vdots\) \( 3\)

Suy ra \({\rm{a}} \in \left\{ {2;5;8} \right\}\)

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết cho \(3\) là \(1002\)

\(b)\) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết cho \(9\) có dạng \(\overline {100{\rm{a}}} \)

Ta có: \(\overline {100{\rm{a}}}  \) \( \vdots\) \( 9 \Leftrightarrow \left( {1 + 0 + 0 + a} \right) \) \( \vdots\) \( 9 \Leftrightarrow \left( {1 + a} \right) \) \( \vdots\) \( 9\)

Suy ra \({\rm{a}} \in \left\{ 8 \right\}\)

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết cho \(9\) là \(1008\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close