Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai \(?\)

\(a)\) Nếu \(a + b + c = 9\) thì \(\overline{abc}\,\, \vdots \,\,9\);

\(b)\) Nếu \(a + b + c = 18\) thì \(\overline{abc} \,\,\vdots \,\,18\);

\(c)\) Nếu \(\overline{abc} \,\,\vdots \,\,9\) thì \(a + b + c = 9.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dấu hiệu chia hết cho \(9\): Tổng các chữ số chia hết \(9\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Đúng.

\(b)\) Sai. Ví dụ số \(909\) có tổng các chữ số là \(9+0+9=18\) nhưng \(909\,\not {\vdots} \,\,18\)

\(c)\) Sai. Ví dụ \(369 \,\,\vdots \,\, 9\) nhưng \(3+6+9=18\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close