Bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho \(3\) \(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Liệt kê các số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho \(3\).

+) Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:

Số số hạng \(= (\) số cuối – số đầu \()\) \(:\)\((\)Khoảng cách giữa hai số \()\) \(+ 1\) 

Lời giải chi tiết

Các số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho \(3\) là \(102, 105, 108, ..., 999\)

Nhận thấy các số liền nhau hơn kém nhau \(3\) đơn vị.

Do đó, số các số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho \(3\) là

\((999 - 102) : 3 + 1 = 300 \,(số)\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close