Bài 118 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 85 sách bài tập toán 6. Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi x = -5...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi \(x = -5:\)

\(a)\, x + x + x + x + x\)

\(b)\, x - 3 + x -3 + x – 3 + x - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có:

\(\underbrace {a + a + ... + a}_{n \,số\, hạng}\) \(=n.a\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(x + x + x + x + x = 5x\)

Với \(x = -5,\) ta có: \(5 .(-5) = -25\)

b) Ta có: \(x - 3 + x -3 + x – 3 + x - 3\)\( = ( x – 3)\, .\,4\)

Với \(x = -5,\) ta có: \(( - 5 – 3 ) \,.\,4 \)\(= ( -8 ) \,.\,4 \)\(= -32\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài