Bài 117 trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 85 sách bài tập toán 6. Dự đoán giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Dự đoán giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?

\(a)\, (-8).x = 72\)          \(b) \,6.x = -54\)

\(c)\, (-4).x = -40\)       \(d)\, (-6).x = -66\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả nhận được.

Hãy nhớ: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(8.9 = 72.\) Dự đoán:\( x = 9\)

Thử lại: \(( -8).9 = -72.\) Vậy \(x = 9\)

b) Ta có: \(6.9 = 54.\) Dự đoán: \(x = -9\)

Thử lại: \(6.( -9) = -54.\) Vậy \(x = -9\)

c) Ta có: \(4.10 = 40.\) Dự đoán: \(x = 10\)

Thử lại: \(( -4).10 = -40.\) Vậy \(x = 10\)

d) Ta có: \(6.11 = 66.\) Dự đoán: \(x = 11\)

Thử lại: \(( -6).11 = -66.\) Vậy \(x =11.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài