Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

Các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải... đóng vai trò quan trọng ở Bắc Mĩ.

Quảng cáo

3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

 - Chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP (Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%).

 - Các ngành quan trọng: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải…

 - Phân bố: tập trung ở các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và “vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì.

Quảng cáo
close