Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

Năm 1993, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ được Hoa Kì,Ca-na-đa và Mê-hi-cô thông qua, hình thành một khối kinh tế gồm khoảng 419,5 triệu người (2001), có nguồn tài nguyên phong phú cả về nguyên liệu và nhiên liệu.

Quảng cáo

4. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA).

- Năm 1993, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ được thông qua, bao gồm 3 nước thành viên: Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô.

 - Mục đích:  tạo thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ
Gửi bài