Trả lời câu hỏi thảo luận - Bài 44 sgk trang 136 Địa lí 7

Những loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ở đâu? Vì sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

- Bò là loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ.

- Bò thịt, bò sữa được nuôi nhiều ở Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

- Nguyên nhân: Có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt.Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close