Tóm tắt kiến thức phần 1 - Bài 44 trang 134 Địa lí 7

Hai hình thức sở hữu trong nông nghiệp, trồng trọt mang tính chất độc canh.

Quảng cáo

a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp

- Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến: đại điền trang và tiểu điền trang.

Đại điền trang:

   + Thuộc sở hữu của các đại điền chủ, chỉ chiếm dưới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích.

   + Quy mô lớn, năng suất thấp do canh tác theo lối quảng canh.

Tiểu điển trang:

   + Thuộc sở hữu của các hộ nông dân.

   + Quy mô nhỏ, trồng lương thực để tự túc.

- Chế độ sở hữu ruộng đất bất hợp lí.

- Nông nghiệp nhiều nước lệ thuộc nước ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close