Trả lời câu hỏi thảo luận - Bài 43 trang 133 sgk Địa lí 7

Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ đã gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp:

- Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm;

- Nghèo đói;

- Các tệ nạn xã hội diễn ra nhiều nơi;

- An ninh, trật tự xã hội phức tạp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close