Câu 1( mục 3 - bài học 43 - trang 133) sgk địa lí 7

Dựa vào hình 43.1, cho biết sự phân bố dân cư ở Trung và Nam Mĩ có gì khác so với Bắc MT.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 43.1, hãy:

+ Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ.

+ Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Điểm khác về sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ với Bắc Mĩ:

+ Ở Trung và Nam Mĩ: các đô thị từ 3 triệu dân trở lên phân bố ven biển: phía Đông dãy núi An-đét và ven biển phía đông nam.

+ Ở Bắc Mĩ: các đô thị từ 3 triệu dân trở lên phân bố chủ yếu ở phía đông - khu vực quanh ngũ hồ và ven biển Thái Bình Dương, Mêhico.

- Các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người:  Bô-gô-ta, Li-ma, Xan-ti-a-gô, Ri-ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, Bu-ê-nôt Ai-ret.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải