Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ

Phân bố các ngành công nghiệp Bắc Mĩ...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Khai thác và chế biến gỗ: Ca-na-đa, tây bắc Hoa Kì.

- Sản xuất ô tô: tây nam Hoa Kì (ven Thái Bình Dương); nam Hoa Kì và nam Mê-hi-cô.

- Lọc dầu: phía tây Hoa Kì (ven Thái Bình Dương); phía nam Hoa Kì, nam Mê-hi-cô.

- Đóng tàu: phía đông Hoa Kì - ven biển Đại Tây Dương.

- Cơ khí: phía nam Ngũ Hồ; tây nam Hoa Kì và Mê-hi-cô.

- Luyện kim màu phân bố rộng khắp, luyện kim đen tập trung ở nam Ngũ Hồ.

- Dệt: vùng đông bắc Hoa Kì.

- Hóa chất: gần biên giới.

- Công nghệ cao: phía nam và ven Thái Bình Dương thuộc lãnh thổ Hoa Kì.

Quảng cáo
close