Câu 1 (mục 4 - bài học 31 - trang 98) sgk địa lí 7

Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29. 1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29. 1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

Lời giải chi tiết

Nhận xét sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi:

- Mức độ đô thị hoá cao nhất ở duyên hải Bắc Phi: các nước An-giê-ri, Ai Cập có tỉ lệ dân thành thị cao nhất - trên 40%; tập trung các thành phố trên 5 triệu dân: An-giê, Cai-rô.

- Tiếp đến, mật độ đô thị hoá khá cao ở vùng ven vịnh Ghi-nê (Ni-giê-ri-a), thành phố La -gốt trên 5 triệu dân; ngoài ra có một dải các thành phố  1 - 5 triệu dân; tỉ lệ dân thành thị khoảng 36%.

- Ở duyên hải Đông Phi (Kê-ni-a, Xô-ma-li) có mức độ đô thị hoá thấp nhất: tỉ lệ dân thành thị dưới 20%, chỉ có các thành phố 1 - 5 triệu dân.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close