Câu 1 (mục 3 - bài học 31 - trang 98) sgk địa lí 7

Dựa vào hình 31.1, nhận xét về các tuyến đường sắt của châu Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 31.1, nhận xét về các tuyến đường sắt của châu Phi.

Lời giải chi tiết

Các tuyến đường sắt của châu Phi đều từ các vùng trổng cây công nghiệp xuất khẩu hay vùng khai thác khoáng sản trong nội địa nối với các thành phố cảng, chủ yếu là chuyên chờ các mặt hàng xuất khẩu.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close