Câu 1 (mục 1 - bài học 38 - trang 120) sgk địa lí 7

Trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

- Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

- Ngô: phía Bắc đồng bằng Trung Tâm (Hoa Kì), trên sơn nguyên Mê – hi – cô và ven biển vịnh Mê – hi – cô.

- Các cây công nghiệp nhiệt đới (dừa, lạc , bông vải , mía) và cây ăn quả (cam, chuối): ven vịnh Mê-hi-cô.

- Nho: phía tây nam Hoa Kì.

- Đậu tương: Phía nam vùng đồng bằng Trung Tâm của Hoa Kì

- Cà phê: sơn nguyên Mê – hi – cô.

- Lợn: vùng đồng bằng Trung Tâm của Hoa Kì.

- Bò: vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì, sơn nguyên Mê – hi - cô.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close