Giải bài tập 1 - Bài 38 trang 121 sgk Địa lí 7

Những điều kiện làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao.

Quảng cáo

Đề bài

Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Những điều kiện làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao:

- Điều kiện tự nhiên:

+ Diện tích đất nông nghiệp lớn.

+ Khí hậu ôn đới và cận nhiệt.

+ Nhiều hồ rộng và sông lớn, nguồn cung cấp nước dồi dào.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Trình độ khoa học - kĩ thuật tiên tiến.

+ Có các trung tâm khoa học, ứng dụng công nghệ, số lượng máy nông nghiệp nhiều.

+ Lao động có trình độ cao.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close