Bài 6: Ôn chữ viết hoa B, C trang 32 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Cao Bằng. Viết câu: Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Cao Bằng

Lời giải chi tiết:

Em tự hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý: Đối với tên riêng, cần viết hoa các chữ cái đầu của tên đó.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết câu:

Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.

(Hồ Chí Minh)

Lời giải chi tiết:

Em tự hoàn thành bài tập vào vở.

Quảng cáo
close