Bài 20: Đọc mở rộng trang 94 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về quê hương, đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Chia sẻ với bạn chi tiết thú vị về nhân vật, cảnh vật, sự việc được nói đến trong bài đã đọc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về quê hương, đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu. 


Phương pháp giải:

Em tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về quê hương, đất nước trong sách, báo, tạp chí,... 

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Câu 2

Chia sẻ với bạn chi tiết thú vị về nhân vật, cảnh vật, sự việc được nói đến trong bài đã đọc.   

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với bạn về bài em đã đọc ở câu trên và nêu lên cảm xúc của mình.   

Lời giải chi tiết:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Quảng cáo
close