Bài 4: Đọc mở rộng trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về những hoạt động yêu thích của trẻ em (xem phim, xem xiếc, tham quan, dã ngoại,…) và viết vào phiếu đọc sách theo mẫu. Chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua bài đã đọc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về những hoạt động yêu thích của trẻ em (xem phim, xem xiếc, tham quan, dã ngoại,…) và viết vào phiếu đọc sách theo mẫu.

Phương pháp giải:

Em tự tìm đọc các câu chuyện, bài văn, bài thơ và hoàn thành phiếu đọc sách.

Lời giải chi tiết:

PHIẾU ĐỌC SÁCH

- Tên bài: Bé tập vẽ

- Tác giả: Thầy Phạm Thế Hiền

- Tên cuốn sách:

Điều mới là em biết được: Những vẻ đẹp của cuộc sống

Điều em muốn biết thêm sau khi đọc: Cách vẽ một bức tranh đẹp

Mức độ yêu thích: *****

Câu 2

Chia sẻ với bạn về những chi tiết em thích nhất trong bài

Phương pháp giải:

Em dựa vào gợi ý trong bức tranh để chia sẻ với bạn của mình.

Lời giải chi tiết:

Bài thơ mà tớ đã đọc được có tên là Bé tập vẽ. Qua bài thơ, tớ thấy những sự vật xung quanh mỗi người có rất nhiều màu sắc khác nhau.

Quảng cáo
close