Bài 10: Ôn chữ viết hoa R, S trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Ghềnh Ráng. Viết câu: Về thăm Bình Định quê ta Không quên Ghềnh Ráng, Tiên Sa hữu tình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa: R, S

Câu 1

Viết tên riêng: Ghềnh Ráng

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài viết vào vở.

Chú ý: Đây là tên riêng địa lí nên phải viết hoa cả 2 tiếng tạo thành tên riêng.

Câu 2

Viết câu:

Về thăm Bình Định quê ta

Không quên Ghềnh Ráng, Tiên Sa hữu tình.

(Phạm Tuấn Mạnh)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài viết vào vở.

Quảng cáo
close