Bài 22: Ôn chữ viết hoa Y trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Nam Yết. Viết câu: Đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Nam Yết 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái mỗi tiếng của tên riêng. 

Câu 2

Viết câu: Đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái mỗi tiếng của tên riêng. 

Quảng cáo
close