Bài 22: Ôn chữ viết hoa I, K trang 101 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Khánh Hòa. Viết câu: Khánh Hòa là xứ trầm hương Non xanh nước biếc người thương đi về

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Khánh Hòa

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Vì đây là tên riêng địa lí Việt Nam nên cần phải viết hoa cả 2 tiếng tạo thành tên riêng đó.

Câu 2

Viết câu:

Khánh Hòa là xứ trầm hương

Non xanh nước biếc người thương đi về

(Ca dao)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết câu ca dao vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Câu gồm 6 tiếng thì lùi vào 2 – 3 ô li, câu gồm 8 tiếng thì lùi vào 3 – 4 ô li.

Quảng cáo
close