Bài 24: Đọc mở rộng trang 110 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc câu chuyện về một vị thần trong kho tàng truyện cổ Việt Nam (hoặc người có công với đất nước) và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Kể với bạn về công lao của vị thần (hoặc người có công với đất nước) trong bài đã đọc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc câu chuyện về một vị thần trong kho tàng truyện cổ Việt Nam (hoặc người có công với đất nước) và viết phiếu đọc sách theo mẫu. 

Phương pháp giải:

Em tìm đọc những câu chuyện trong sách, báo, tạp chí,... 

Lời giải chi tiết:

Em có thể tìm đọc những câu chuyện về: Thánh Gióng, Con Rồng Cháu Tiên, Trần Quốc Toản, Cao Bá Quát,... 

Câu 2

Kể với bạn về công lao của vị thần (hoặc người có công với đất nước) trong bài đã đọc. 

Phương pháp giải:

Em chia sẻ với bạn về bài em đã đọc ở câu trên, nêu cảm xúc và bài học rút ra được từ bài đọc.  

Lời giải chi tiết:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Quảng cáo
close