Bài 30: Ôn chữ viết hoa M, N trang 134 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Mũi Né. Viết câu: Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa M, N

Câu 1

Viết tên riêng: Mũi Né

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Đây là tên riêng địa lí Việt Nam nên cần viết hoa cả 2 tiếng tạo thành tên riêng đó.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết câu:

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm

(Ca dao)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

Quảng cáo
close