Bài 11: Nghe - viết: Chuyện bên cửa sổ trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe – viết: Chuyện bên cửa sổ. Chọn iu hoặc ưu thay vào cho ô vuông. Chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông. Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2. Kể cho người thân nghe câu chuyện Cậu bé đánh giày và chia sẻ suy nghĩ của em về cậu bé.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe – viết:

Chuyện bên cửa sổ

Bẵng đi một vài tuần, chẳng may cậu bé bị ốm. Nhìn sang sân thượng nhà bên, cậu thấy có đàn chim sẻ léo nhéo đến là nhộn. Con bay, con nhảy, có con nằm lăn ra rũ cánh, rồi mổ đùa nhau… nom vui quá.

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành vào vở.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Làm bài tập a hoặc b.

a. Chọn iu hoặc ưu thay vào cho ô vuông.

- Gió h□ h□ thổi.

- Chúng em l□ luyến chia tay cô giáo.

- Lửa cháy liu r□.

- Ông em có bộ s□ tập tem thư.

b. Chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông.

tim/tiêm         □ phòng          

phiếm/phím     bàn □

xim/xiêm         dừa □

kìm/kiềm         □ chế

lìm/liềm           lưỡi □

diêm/dim         lim □

Phương pháp giải:

Em chọn một trong hai bài tập để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

a.

- Gió hiu hiu thổi.

- Chúng em lưu luyến chia tay cô giáo.

- Lửa cháy liu riu.

- Ông em có bộ sưu tập tem thư.

b.

tiêm phòng, bàn phím

dừa xiêm, kiềm chế

lưỡi liềm, lim dim

Câu 3

Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

Phương pháp giải:

Em sử dụng các từ ngữ tìm được ở bài tập 2 để đặt câu.

Lời giải chi tiết:

- Em đã được tiêm phòng bệnh sởi.

- Mặt trăng hình lưỡi liềm.

- Chú chó đang lim dim bên hiên nhà.

Câu 4

Kể cho người thân nghe câu chuyện Cậu bé đánh giày và chia sẻ suy nghĩ của em về cậu bé.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại câu chuyện và kể lại với người thân.

Lời giải chi tiết:

Cậu bé đánh giày là một cậu bé biết giữ lời hứa. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu không bị biến thành một người xấu. Nhờ sự thật thà, trung thực của cậu mà cậu đã được trở thành diễn viên.

Quảng cáo
close