Bài 17: Kể chuyện Sự tích nhà sàn trang 84 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào tranh, đoán nội dung câu chuyện. Nghe kể chuyện. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào tranh, đoán nội dung câu chuyện

Sự tích nhà sàn

(Theo Truyện cổ dân tộc Mường)

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và đoán xem bức tranh muốn nói lên điều gì?

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Ngày xưa, con người sống trong hốc cây, lều cỏ và hang đá.

- Tranh 2: Người đàn ông cởi trói và tha cho rùa, rùa chỉ ông cách làm nhà ở

- Tranh 3: Mọi người cùng nhau dựng ngôi nhà theo chiếc mai rùa.

- Tranh 4: Kể từ đó, người dân có nhà sàn để ở, tránh được mưa nắng.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Nghe kể chuyện

Phương pháp giải:

Em chú ý nghe cô giáo kể chuyện

Lời giải chi tiết:

Sự tích ngôi nhà sàn

Ngày xưa, người ta chưa biết làm nhà, phải ở trong hang đá, chưa có làng mạc, thành phố như bây giờ. Ở một vùng nọ, có một ông tên là Cài làm lụng vất vả mà vẫn đói, vì thú rừng phá hoại nương rẫy. Ông Cài đặt bẫy bắt thú rừng. Lần ấy, ông bắt được một chú Rùa gầy. Ông định đem về ăn thịt cho bõ tức.

Rùa xin ông tha chết và hứa mách ông cách làm nhà ở. Nghe hay hay, ông liền cởi trói cho Rùa. Rùa gầy từ từ đứng dậy và nói:

− Ông là người sáng dạ. Ông nhìn xem: Toàn thân tôi là một ngôi nhà đấy!

Ông Cài ngắm nhìn hồi lâu, hình dung một ngôi nhà trong đầu, rồi nói:

− Bốn chân Rùa là bốn cái cột. Mu Rùa là mái nhà. Miệng Rùa là lối vào nhà. Hai mắt Rùa là hai cửa sổ. Có phải thế không?

Rùa gật đầu khen và xin được về với họ hàng. Từ đó con người có nhà sàn để ở, tránh được mưa nắng.

Câu 3

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Phương pháp giải:

Em chia câu chuyện thành các đoạn, tương ứng với mỗi bức tranh và kể lại.

Lời giải chi tiết:

- Đoạn 1 – Tranh 1:

Ngày xưa, người ta chưa biết làm nhà, phải ở trong hang đá, chưa có làng mạc, thành phố như bây giờ.

- Đoạn 2 – Tranh 2:

Ở một vùng nọ, có một ông tên là Cài làm lụng vất vả mà vẫn đói, vì thú rừng phá hoại nương rẫy. Ông Cài đặt bẫy bắt thú rừng. Lần ấy, ông bắt được một chú Rùa gầy. Ông định đem về ăn thịt cho bõ tức.

Rùa xin ông tha chết và hứa mách ông cách làm nhà ở. Nghe hay hay, ông liền cởi trói cho Rùa. Rùa gầy từ từ đứng dậy và nói:

− Ông là người sáng dạ. Ông nhìn xem: Toàn thân tôi là một ngôi nhà đấy!

- Đoạn 3 – Tranh 3:

Ông Cài ngắm nhìn hồi lâu, hình dung một ngôi nhà trong đầu, rồi nói:

− Bốn chân Rùa là bốn cái cột. Mu Rùa là mái nhà. Miệng Rùa là lối vào nhà. Hai mắt Rùa là hai cửa sổ. Có phải thế không?

- Đoạn 4 – Tranh 4:

Rùa gật đầu khen và xin được về với họ hàng. Từ đó con người có nhà sàn để ở, tránh được mưa nắng.

Quảng cáo
close