Bài 16: Đọc mở rộng trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật khác ở trường, viết phiếu đọc sách theo mẫu. Chia sẻ với bạn các câu đố em tìm được và cùng bạn giải các câu đố.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm đọc các câu đố về đồ dùng học tập hoặc những đồ vật khác ở trường, viết phiếu đọc sách theo mẫu.


Phương pháp giải:

Em có thể tìm đọc ở sách báo, trên mạng hoặc hỏi người thân để biết về các câu đố.

Lời giải chi tiết:

Em có thể tham khảo 1 số câu đố sau:

Chân vuông, khuôn mặt cũng vuông

Quanh năm đứng vững, chẳng buồn đi đâu

Đàn con mấy đứa như nhau

Đứng vây quanh mẹ, chẳng bao giờ nằm

Là cái gì ? – Bàn ghế học sinh

Chẳng đầu, chẳng mắt

Chân sắt, chân chì

Đi thẳng chẳng đi

Xoay tròn một kiếp

Là cái gì ? – Cái compa

Đi học lóc cóc theo cùng

Khi về lại bắt khom lưng cõng về

Là cái gì ? – Cái cặp sách

Câu 2

Chia sẻ với bạn các câu đố em tìm được và cùng bạn giải các câu đố.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ cùng các bạn những câu đố mà em tìm được.

Lời giải chi tiết:

Chân vuông, khuôn mặt cũng vuông

Quanh năm đứng vững, chẳng buồn đi đâu

Đàn con mấy đứa như nhau

Đứng vây quanh mẹ, chẳng bao giờ nằm

Là cái gì ? – Bàn ghế học sinh

Chẳng đầu, chẳng mắt

Chân sắt, chân chì

Đi thẳng chẳng đi

Xoay tròn một kiếp

Là cái gì ? – Cái compa

Đi học lóc cóc theo cùng

Khi về lại bắt khom lưng cõng về

Là cái gì ? – Cái cặp sách

Quảng cáo
close