Bài 14: Ôn chữ viết hoa T, U, Ư trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Út Trà Ôn. Viết câu: Cần Thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó lòng không muốn về.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa T, U, Ư

Câu 1

Viết tên riêng: Út Trà Ôn

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Đây là tên riêng nên em cần phải viết hoa các chữ cái đầu của mỗi tiếng

Câu 2

Viết câu:

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về.

(Ca dao)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

Quảng cáo
close