Bài 18: Ôn viết chữ hoa G, H trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Hà Giang. Viết câu: Kìa Hà Giang đó sương giăng trắng Hoa gạo bừng lên, sông hiện ra

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa G, H

Câu 1

Viết tên riêng: Hà Giang

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở

Chú ý: Đây là tên riêng địa lí nên cần phải viết hoa chữ cái đầu của cả 2 tiếng

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết câu:

Kìa Hà Giang đó sương giăng trắng

Hoa gạo bừng lên, sông hiện ra

(Nguyễn Đức Mậu)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở

Chú ý: Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

Quảng cáo
close