Bài 30: Ôn chữ viết hoa M, N, V trang 133 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Việt Nam. Viết câu: Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Việt Nam 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa mỗi chữ cái đầu của từng tiếng trong tên riêng. 

Câu 2

Viết câu:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

(Theo Bảo Định Giang)

Phương pháp giải:

Em thực hiện viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng.

- Viết hoa tên riêng.

Quảng cáo
close