Bài 26: Ôn chữ viết hoa L trang 117 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên riêng: Lam Sơn. Viết câu: Cao nhất là núi Lam Sơn Có ông Lê Lợi chặn đường giặc Minh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa L

Câu 1

Viết tên riêng: Lam Sơn

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- Đây là tên riêng địa lí nên phải viết hoa cả hai tiếng.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết câu:

Cao nhất là núi Lam Sơn

Có ông Lê Lợi chặn đường giặc Minh

(Ca dao)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- Viết hoa các tên riêng chỉ người, địa lí Việt Nam.

Quảng cáo
close