Giải bài thực hành 4 trang 41 SGK Địa lí 7

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát các biểu đồ.

- Dựa vào đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của đới nóng:

+ Nhiệt độ cao, quanh năm nóng.

+ Lượng mưa trung bình năm đạt 1 000 - 2 000 mm.

Lời giải chi tiết

Phân tích các biểu đồ, nhận thấy:

- Biểu đồ A: có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C (tháng 5 - 10) ⟹ không phải đới nóng.

- Biểu đồ B: nóng quanh năm, không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C và có 2 tháng nhiệt độ lên cao trong năm (tháng 5: 31°C, tháng 9: 28°C); mưa nhiều vào mùa hạ, có một mùa khô vào mùa mưa ⟹ biểu đồ thuộc đới nóng.

- Biểu đồ C: nhiệt độ tháng cao nhất trong năm (tháng 7) chỉ đạt 18°C ⟹ không phải đới nóng.

- Biểu đồ D: có mùa đông lạnh nhiều tháng dưới -5°C (tháng 10 - 3) ⟹ không phải đới nóng.

- Biểu đồ E: mùa hạ nóng trên 25°C, mùa đông mát; mưa rất ít và tập trung vào đông xuân ⟹ không phải đới nóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close