Giải bài thực hành 2 trang 40 SGK Địa lí 7

Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy chọn biểu đồ phù hợp với ảnh xavan kèm theo.

Quảng cáo

Đề bài

Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy chọn biểu đồ phù hợp với ảnh xavan kèm theo. 

Lời giải chi tiết

Bức ảnh xavan là đại diện cho môi trường nhiệt đới được đặc trưng bởi nhiệt độ cao quanh năm, trong năm có một thời kì khô hạn (3-9 tháng); lượng mưa trung bình năm từ 500 - 1500mm.

⟹ Biểu đồ có các đặc điểm trên là B là biểu đồ phù hợp với bức ảnh xavan kèm theo.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close