Giải bài tập 2 - Bài 43 trang 133 SGK Địa lí 7

Khác nhau giữa quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh.

Lời giải chi tiết

- Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

- Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi kinh tế chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như thiếu việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị,...

Quảng cáo
close