Giải bài tập 2 - Bài 39 trang 124 sgk Địa lí 7

Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

Quảng cáo

Đề bài

Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA).

Lời giải chi tiết

- NAFTA được thiết lập nhằm kết hợp sức mạnh của ba nước Hoa Kỳ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- NAFTA cho phép các nước Hoa Kì, Ca-na-đa chuyển giao công nghệ cho Mê-hi-cô để tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu của nước này, tập trung vào phát triển các ngành công nghệ kĩ thuật cao trên lãnh thổ Hoa Kì và Ca-na-đa, vừa mở rộng thị trường nội địa, vừa tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close