Giài bài tập 2 - Bài 35 trang 112 sgk Địa lí 7

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

Quảng cáo

Đề bài

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Trước khi Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thế giới: chủ nhân châu Mĩ là người E-xki-mô và Anh-điêng (thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it).

- Thế kỉ XV đến nay: có nhiều luồng nhập cư mới (người Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức; Tây Ban Nha; Bồ Đào Nha và chủng tộc Nê-grô-it).

=> Lịch sử nhập cư đã tạo nên thành phần chủng tộc đa dạng ở châu Mĩ. Sự hòa huyết giữa các chủng tộc này đã làm xuất hiện thành phần người lai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close