Bài 1 trang 133 sgk địa lí 7

Bài 1. Những vùng dân cư thưa thớt ở châu Mĩ và giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 43.1, giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mĩ. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Châu Mĩ có 4 vùng dân cư thưa thớt:

- Vùng bắc Ca-na-đa và các đảo phía bắc, nguyên nhân là do khí hậu hàn đới khắc nghiệt, nhiều nơi băng giá vĩnh viễn.

- Vùng núi Coóc-đi-e vì đây là vùng núi cao, sơn nguyên, khí hậu khắc nghiệt, ít mưa.

- Vùng đồng bằng A-ma-dôn là rừng rậm xích đạo và nhiệt đới, kinh tế xã hội chưa phát triển, dân cư thưa thớt.

- Hoang mạc trên núi cao ở phía nam An-đét, có khí hậu hoang mạc khắc nghiệt, khô hạn kéo dài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close