Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 23 SGK Địa lí 7

Đề bài

Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên hình 5.1

Lời giải chi tiết

Môi trường nhiệt đới gió mùa kí hiệu màu tím (được khoanh đỏ trên lược đồ)

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải