Trắc nghiệm Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng:

 • A

  Tảng đá nằm trên mặt đất

 • B

  Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất

 • C

  Chiếc thuyền chạy trên mặt nước

 • D

  Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

Câu 2 :

Có mấy dạng năng lượng:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  6

 • D

  8

Câu 3 :

Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành:

 • A

  Cơ năng

 • B

  Nhiệt năng

 • C

  Năng lượng hạt nhân

 • D

  A hoặc B

Câu 4 :

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì:

 • A

  quả bóng bị trái đất hút

 • B

  mặt đất đã cấp động năng cho quả bóng

 • C

  thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng

 • D

  một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí

Câu 5 :

Một ô tô đang chạy thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

 • A

  thế năng xe luôn giảm dần

 • B

  động năng xe luôn giảm dần.

 • C

  động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát

 • D

  động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng

Câu 6 :

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

 • A

  Làm cho vật nóng lên

 • B

  Truyền được âm

 • C

  Phản chiếu được ánh sáng

 • D

  Làm cho vật chuyển động

Câu 7 :

Hãy chỉ ra năng lượng đã chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của thiết bị sau.

 • A

  (1) Cơ năng, (2) Quang năng

 • B

  (1) Cơ năng, (2) Cơ năng

 • C

  (1) Điện năng, (2) Quang năng

 • D

  (1) Quang năng, (2) Cơ năng

Câu 8 :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

 • A

  Làm tăng thể tích vật khác

 • B

  Làm nóng một vật khác

 • C

  Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

 • D

  Nổi trên mặt nước

Câu 9 :

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

 • A

  Có thể kéo, đẩy các vật

 • B

  Có thểm làm biến dạng vật khác

 • C

  Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật

 • D

  Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác

Câu 10 :

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng?

 • A

  Cơ năng

 • B

  Điện năng

 • C

  Hóa năng

 • D

  Quang năng

Câu 11 :

Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?

 • A

  Động năng thành thế năng

 • B

  Nhiệt năng thành cơ năng

 • C

  Nhiệt năng thành hóa năng

 • D

  Hóa năng thành cơ năng

Câu 12 :

Hiện tượng nào sau đây đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng?

 • A

  Núm đinamô quay, đèn bật sáng

 • B

  Tốc độ của vật tăng, giảm

 • C

  Vật đổi màu khi bị cọ xát

 • D

  Vật nóng lên khi bị cọ xát

Câu 13 :

Quạt trần đang hoạt động đã có sự biến đổi điện năng thành

 • A
  cơ năng.         
 • B
  quang năng. 
 • C
  hóa năng.        
 • D
  cơ năng và nhiệt năng.
Câu 14 :

Thiết bị nào biến đổi điện năng thành nhiệt năng

 

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D
Câu 15 :

Hóa năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao diêm, được chuyển hóa hoàn toàn thành:

 • A

  nhiệt năng

 • B

  quang năng

 • C

  điện năng

 • D

  nhiệt năng và quang năng

Câu 16 :

Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là:

 • A

  thế năng

 • B

  nhiệt năng

 • C

  điện năng

 • D

  động năng và thế năng

Câu 17 :

Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (hình vẽ). Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Động năng của vật tại A là lớn nhất

 • B

  Thế năng của vật tại B là lớn nhất

 • C

  Động năng của vật tại D là lớn nhất

 • D

  Thế năng của vật tại C là lớn nhất

Câu 18 :

Khi trời lạnh, ta thường xoa hai bàn tay vào nhau và thấy tay nóng lên. Tại sao?

 • A

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, nhiệt năng làm tay ta nóng lên.

 • B

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt năng sang động năng, động năng làm tay ta nóng lên.

 • C

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, động năng làm tay ta nóng lên.

 • D

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt năng sang động năng, nhiệt năng làm tay ta nóng lên.

Câu 19 :

Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (Hình vẽ).

 • A

  Điện năng và quang năng

 • B

  Nhiệt năng và quang năng

 • C

  Hóa năng và nhiệt năng

 • D

  Hóa năng và quang năng

Câu 20 :

Sơ đồ chỉ ra sự chuyển hóa năng lượng (còn được gọi là sơ đồ dòng năng lượng ) của đèn pin.

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 21 :

Hình vẽ trên mô tả một máy sấy tóc đang hoạt động. Mũi tên trên sơ đồ dòng năng lượng cho thấy sự chuyển hóa điện năng thành ba dạng năng lượng khác. Tên ba dạng năng lượng đó là:

 • A

  Thế năng, động năng, năng lượng âm

 • B

  Nhiệt năng, động năng, năng lượng âm

 • C

  Nhiệt năng, động năng, thế năng

 • D

  Hóa năng, nhiệt năng, năng lượng âm

Câu 22 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Hóa năng lưu trữ trong thực phẩm, khi ta ăn, được chuyển hóa thành ______ giúp ta đạp xe.

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  Quang năng

 • C

  Động năng

 • D

  Năng lượng âm

Câu 23 :

Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (hình vẽ). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại sao quả bóng không lên tới điểm A?

 • A

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm.

 • B

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt.

 • C

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành và năng lượng âm.

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng:

 • A

  Tảng đá nằm trên mặt đất

 • B

  Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất

 • C

  Chiếc thuyền chạy trên mặt nước

 • D

  Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta nhận biết được 1 vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác ( nhiệt năng)

=>Trường hợp tảng đá nằm trên mặt đất không có năng lượng

Câu 2 :

Có mấy dạng năng lượng:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  6

 • D

  8

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các dạng năng lượng: Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, quang năng, điện năng, năng lượng hạt nhân

Câu 3 :

Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành:

 • A

  Cơ năng

 • B

  Nhiệt năng

 • C

  Năng lượng hạt nhân

 • D

  A hoặc B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Con người có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành cơ  năng hoặc nhiệt năng.

Câu 4 :

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì:

 • A

  quả bóng bị trái đất hút

 • B

  mặt đất đã cấp động năng cho quả bóng

 • C

  thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng

 • D

  một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí

Câu 5 :

Một ô tô đang chạy thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

 • A

  thế năng xe luôn giảm dần

 • B

  động năng xe luôn giảm dần.

 • C

  động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát

 • D

  động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một ô tô đang chạy thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát

Câu 6 :

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

 • A

  Làm cho vật nóng lên

 • B

  Truyền được âm

 • C

  Phản chiếu được ánh sáng

 • D

  Làm cho vật chuyển động

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trường hợp biểu hiện của nhiệt năng là: Làm cho vật nóng lên

Câu 7 :

Hãy chỉ ra năng lượng đã chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của thiết bị sau.

 • A

  (1) Cơ năng, (2) Quang năng

 • B

  (1) Cơ năng, (2) Cơ năng

 • C

  (1) Điện năng, (2) Quang năng

 • D

  (1) Quang năng, (2) Cơ năng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có, trong thiết bị trên, cơ năng (1) được chuyển hóa thành quang năng (2)

Câu 8 :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

 • A

  Làm tăng thể tích vật khác

 • B

  Làm nóng một vật khác

 • C

  Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

 • D

  Nổi trên mặt nước

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng cung cấp nhiệt năng làm nóng một vật khác

Câu 9 :

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

 • A

  Có thể kéo, đẩy các vật

 • B

  Có thểm làm biến dạng vật khác

 • C

  Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật

 • D

  Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bằng các giác quan, căn cứ vào khả năng có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng

Câu 10 :

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng?

 • A

  Cơ năng

 • B

  Điện năng

 • C

  Hóa năng

 • D

  Quang năng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong nồi cơm điện, điện năng đã được biến đổi thành nhiệt năng

Câu 11 :

Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?

 • A

  Động năng thành thế năng

 • B

  Nhiệt năng thành cơ năng

 • C

  Nhiệt năng thành hóa năng

 • D

  Hóa năng thành cơ năng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong nồi nước đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng

Câu 12 :

Hiện tượng nào sau đây đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng?

 • A

  Núm đinamô quay, đèn bật sáng

 • B

  Tốc độ của vật tăng, giảm

 • C

  Vật đổi màu khi bị cọ xát

 • D

  Vật nóng lên khi bị cọ xát

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng đi kèm theo sự biến đổi đổi từ cơ năng thành điện năng là núm đinamô quay, đèn bật sáng

Câu 13 :

Quạt trần đang hoạt động đã có sự biến đổi điện năng thành

 • A
  cơ năng.         
 • B
  quang năng. 
 • C
  hóa năng.        
 • D
  cơ năng và nhiệt năng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Quạt trần đang hoạt động đã có sự biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

Câu 14 :

Thiết bị nào biến đổi điện năng thành nhiệt năng

 

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bếp từ là thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng

Câu 15 :

Hóa năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao diêm, được chuyển hóa hoàn toàn thành:

 • A

  nhiệt năng

 • B

  quang năng

 • C

  điện năng

 • D

  nhiệt năng và quang năng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết chuyển hóa năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Khi cọ sát que diêm với vỏ bao diêm tạo ra ngọn lửa => hóa năng lưu trữ trong que diêm được chuyển hóa thành nhiệt năng và ánh sáng (quang năng).

Câu 16 :

Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là:

 • A

  thế năng

 • B

  nhiệt năng

 • C

  điện năng

 • D

  động năng và thế năng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết chuyển hóa năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Mô hình của thủy điện tích năng là 2 hồ chứa nước ở hai cao độ khác nhau => năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là thế năng.

Câu 17 :

Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (hình vẽ). Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Động năng của vật tại A là lớn nhất

 • B

  Thế năng của vật tại B là lớn nhất

 • C

  Động năng của vật tại D là lớn nhất

 • D

  Thế năng của vật tại C là lớn nhất

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết chuyển hóa năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ ta thấy: điểm B có độ cao lớn nhất => tại B thế năng của vật là lớn nhất.

Tại C thế năng nhỏ nhất, động năng lớn nhất.

Câu 18 :

Khi trời lạnh, ta thường xoa hai bàn tay vào nhau và thấy tay nóng lên. Tại sao?

 • A

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, nhiệt năng làm tay ta nóng lên.

 • B

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt năng sang động năng, động năng làm tay ta nóng lên.

 • C

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, động năng làm tay ta nóng lên.

 • D

  Vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt năng sang động năng, nhiệt năng làm tay ta nóng lên.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi trời lạnh, ta thường xoa hai bàn tay vào nhau và thấy tay nóng lên vì khi xoa hai bàn tay vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, nhiệt năng này làm tay ta ấm lên.

Câu 19 :

Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (Hình vẽ).

 • A

  Điện năng và quang năng

 • B

  Nhiệt năng và quang năng

 • C

  Hóa năng và nhiệt năng

 • D

  Hóa năng và quang năng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết chuyển hóa năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Khi đèn pin được bất sáng ta thấy đèn pin nóng lên, phát ra ánh sáng.

Vậy các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng là nhiệt năng và quang năng.

Câu 20 :

Sơ đồ chỉ ra sự chuyển hóa năng lượng (còn được gọi là sơ đồ dòng năng lượng ) của đèn pin.

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sơ đồ chuyển hóa năng lượng:

Câu 21 :

Hình vẽ trên mô tả một máy sấy tóc đang hoạt động. Mũi tên trên sơ đồ dòng năng lượng cho thấy sự chuyển hóa điện năng thành ba dạng năng lượng khác. Tên ba dạng năng lượng đó là:

 • A

  Thế năng, động năng, năng lượng âm

 • B

  Nhiệt năng, động năng, năng lượng âm

 • C

  Nhiệt năng, động năng, thế năng

 • D

  Hóa năng, nhiệt năng, năng lượng âm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Điện năng chuyển hóa thành:

+ Nhiệt năng: hơi nóng của máy sấy

+ Động năng: làm quạt quay

+ Năng lượng âm: âm thanh của máy sấy

Câu 22 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Hóa năng lưu trữ trong thực phẩm, khi ta ăn, được chuyển hóa thành ______ giúp ta đạp xe.

 • A

  Nhiệt năng

 • B

  Quang năng

 • C

  Động năng

 • D

  Năng lượng âm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hóa năng lưu trữ trong thực phẩm, khi ta ăn, được chuyển hóa thành động năng giúp ta đạp xe.

Câu 23 :

Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (hình vẽ). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại sao quả bóng không lên tới điểm A?

 • A

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm.

 • B

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt.

 • C

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành và năng lượng âm.

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng đã chuyểnhóa từ dạng này sang dạng khác. Ở trường hợp này thì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm. Vì vậy mà quả bóng không lên được điểm A ban đầu.

close