Trắc nghiệm Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng - Vật Lí 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?

 • A

  Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng.

 • B

  Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng.

 • C

  Chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính.

 • D

  Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm chiếu một chùm sáng trắng vào một lăng kính

Câu hỏi 2 :

Lăng kính là:

 • A

  Một khối trong suốt

 • B

  Một khối có màu của bảy sắc cầu vồng: Đỏ - da cam - vàng - lục - lam - chàm - tím

 • C

  Một khối có màu của ba màu cơ bản: Đỏ - lục - lam

 • D

  Một khối có màu đen

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Lăng kính là một khối trong suốt hình lăng trụ tam giác.

Câu hỏi 3 :

Khi chiếu ánh sáng từ nguồn ánh sáng trắng qua lăng kính, ta thu được:

 • A

  Ánh sáng màu trắng

 • B

  Một dải màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng - lục – lam – chàm - tím

 • C

  Một dải gồm ba màu cơ bản: Đỏ - lục - lam

 • D

  Ánh sáng đỏ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chiếu ánh sáng từ nguồn sáng trắng qua lăng kính ta thu được một dải ánh sáng màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng - lục – lam – chàm - tím. (tuân theo định luật khúc xạ)

Câu hỏi 4 :

Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, nếu sau lăng kính chỉ có một màu duy nhất thì chùm sáng chiếu vào lăng kính là:

 • A

  Chùm sáng trắng

 • B

  Chùm sáng màu đỏ

 • C

  Chùm sáng đơn sắc

 • D

  Chùm sáng màu lục

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nếu sau lăng kính chỉ có một màu duy nhất thì chùm sáng chiếu vào lăng kính là chùm sáng đơn sắc.

Câu hỏi 5 :

Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng trắng sẽ không bị phân tích?

 • A

  Chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính.   

 • B

  Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào một gương phẳng.   

 • C

  Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào mặt ghi của một đĩa CD.   

 • D

  Chiếu chùm sáng trắng vào một bong bóng xà phòng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - ánh sáng trắng bị phân tích

B - ánh sáng trắng không bị phân tích mà chỉ bị phản xạ

Câu hỏi 6 :

Ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A

  Ánh sáng mặt trời là do các tia sáng màu trắng hợp thành.

 • B

  Ánh sáng mặt trời là do các tia sáng màu đỏ,lục,lam tạo thành.

 • C

  Ánh sáng mặt trời là do các tia sáng màu đỏ cánh sen,vàng,lam hợp thành.

 • D

  Ánh sáng mặt trời là do các tia sáng màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím hợp thành.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Qua sự phân tích ánh sáng trắng qua lăng kính: Chiếu ánh sáng từ nguồn sáng trắng qua lăng kính ta thu được một dải ánh sáng màu xếp liền nhau: Đỏ - da cam – vàng - lục – lam – chàm - tím. (tuân theo định luật khúc xạ)

=> Ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng do các tia sáng màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím hợp thành

Câu hỏi 7 :

Hãy làm thí nghiệm sau để có thể trả lời câu hỏi của bài. Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn LED lục vào mặt ghi của một đĩa CD rồi quan sát ánh sáng phản xạ từ mặt đĩa theo đủ mọi phía . Ta sẽ thấy những ánh sáng màu gì?

 • A

  Chỉ thấy ánh sáng màu lục.

 • B

  Thấy các ánh sáng có đủ mọi màu.

 • C

  Không thấy có ánh sáng.

 • D

  Các câu A, B, C đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn LED lục vào mặt ghi của một đĩa CD rồi quan sát ánh sáng phản xạ từ mặt đĩa theo đủ mọi phía. Ta sẽ thấy những ánh sáng màu lục

Vì 1 vật mang màu lục thì khi ánh sáng trắng chiếu vào vật không hấp thụ màu lục  (có trong ánh sáng trắng) nên ánh sáng trắng truyền đến mắt ta, ta thấy vật màu lục

Câu hỏi 8 :

Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng:

 • A

  Qua một lăng kính hoặc qua một thấu kính hội tụ

 • B

  Qua một thấu kính hội tụ hoặc qua một thấu kính phân kì

 • C

  Phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD hoặc qua một lăng kính

 • D

  Qua một thấu kính phân kì hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD.

Câu hỏi 9 :

Chùm sáng trắng là chùm sáng:

 • A

  Có màu trắng

 • B

  Có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau

 • C

  Không có màu

 • D

  Có màu đỏ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Qua sự phân tích ánh sáng trắng  ta rút ra kết luận: Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau.

Câu hỏi 10 :

Hiện tượng nào trong các hiện tượng sau không phải là hiện tượng phân tích ánh sáng?

 • A

  Hiện tượng cầu vồng

 • B

  Ánh sáng màu trên váng dầu

 • C

  Bong bóng xà phòng

 • D

  Ánh sáng đi qua lăng kính bị lệch về phía đáy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

- Hiện tượng cầu vồng, ánh sáng màu trên váng dầu, bong bóng xà phòng cũng là hiện tượng phân tích ánh sáng.

- Hiện tượng ánh sáng đi qua lăng kính bị lệch về phía đáy - là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng

close